KOM. Opplæringskontoret for Salgs- og Matbransjen

- den enkleste og beste veien frem til et fag-svennebrev

Kjøtt-og Dagligvarebransjen er en spennende, utfordrende og variert bransje som aldri vil forsvinne. Det gir deg som lærling mange jobbmuligheter og karriereveier. Sjansen er stor for at du ikke bare finner noe som passer deg i dag – du vil også ha gode forutsetninger for å kunne utdanne og utvikle deg videre i fremtiden.

VI HAR MANGE LÆREPLASSER, TA KONTAKT

Et viktig mål for fremtidig fagopplæring er at de fleste lærlingene skal tegne lærekontrakt gjennom et opplæringskontor slik at effektivitet og kvalitet på opplæringen sikres gjennom et felles ansvar og kontinuerlig oppfølging.