Kjøttskjærer

Som kjøttskjærer lærer du å skjære ned kjøttet til stykningsdeler, biffer, fileter og benfritt produksjonskjøtt. Du lærer om dyras anatomi, råstoffenes egenskaper, hygiene og varebehandling. Arbeidet i nedskjæringsvirksomhetene krever god fysikk, håndverksmessig dyktighet og gode fagkunnskaper. Kunnskaper i økonomilære og driftskontroll av produksjonen er også viktige elementer.

Som kjøttskjærer lærer du om mottak og vurdering av slakt, grovdeling, utbeining og tilskjæring til stykkningsdeler, biffer og fileter og kjøttsorteringer etter gitte kvalitetskrav.

Du må også kunne ta prøveuttak, analyser og standardisering av kjøttsorteringene. Videre inngår gjeldende forskrifter for emballering, merking og sporing av bedriftens produkter. 


Godt håndlag ved føring av kniv, sliping og vedlikehold av kniver og annen redskap. Kunnskaper i økonomilære og driftskontroll av produksjonen er også viktige elementer.


LOGISTIKKFAGET