Industriell Matproduksjon

Næringsmiddelindustrien er med sine 50.000 ansatte landets nest største industri. Tungt
manuelt arbeid er erstattet av avansert teknologi. Avansert produksjonsutstyr stiller strenge krav til høy kompetanse, og behovet for unge fagutdannede er derfor økende. Du vil kunne jobbe med alt fra produktutvikling til kvalitetssystemer for trygg matproduksjon. Du styrer produksjonslinjer med avansert teknologi og har ansvaret for å ta ut prøver til laboratorieanalyser som skal ivareta trygghet for kvaliteten.