Fylker

Opplæringskontor  for Salgs- og Matbransjen er godkjent i 10 fylker

 AKERSHUS

AUST AGDER

BUSKERUD

HORDALAND

HEDEMARK

OSLO

TELEMARK

VESTFOLD

VEST AGDER

ØSTFOLD


LOGISTIKKFAGET