Slakter

Faglig dyktighet og vurderingsevne er viktig for å sikre gode kjøttråvarer. Som slakter får du lære om anatomi, dyrebehandling, kvalitetsvurdering av kjøtt og biprodukter. Slakteriene er i dag moderne industribedrifter som er underlagt strenge krav, så opplæring innen hygiene og forskrifter hører også med. Som slakter er det viktig å ha gode holdinger til levende dyr.

Som slakter er det viktig å ha gode holdninger til levende dyr. Faglig dyktighet og vurderingsevne er viktig for å sikre gode kjøttråvarer.
Som slakter lære du om levendedyr behandling, driving, slakteprosessen, anatomi, kvalitetsvurdering av kjøtt og biprodukter.

Slakteren må ha gode kunnskaper om kjøtt som råstoff og hvilke forhold i slakteprosessen som påvirker kvaliteten. Slakteriene er i dag moderne industribedrifter som er underlagt strenge krav.

Se video her


LOGISTIKKFAGET