Pølsemakerfaget

Pølsemakerfaget har utviklet seg fra å være et utpreget håndverksfag til også å omfatte bruk av avansert teknologi for å sikre både smak og kvalitet. Som pølsemaker foredler du kjøttråvarene til mange forskjellige kjøttprodukter: Deiger, farser, posteier, skinker og forskjellige pølser og pålegg. Bacon og andre salte produkter som spekemat og spekepølser hører også med.

Råvarekunnskap, produksjonsprosesser, hygiene og lover og forskrifter som gjelder i bransjen er viktige områder som pølsemakeren må beherske. Vi hjelper deg å skreddersy utdanningen din slik at den passer enten du tar læretiden i industrien elleri en liten håndverksbedrift!

Pølsemakerfaget har utviklet seg fra å være et utpreget håndverksfag til også å omfatte bruk av avansert teknologi for å sikre både smak og kvalitet. Utnyttelse av råvarer og bearbeidingsprosesser for produksjon av deiger, farser, pølseprodukter og ulike påleggsvarer.

Pølsemakerfaget skal fremme nasjonale og regionale mattradisjoner og bidra til å utvikle nye produkter. Du må også ha kompetanse om krav til produkt, kvalitet og ernæring. Kompetanse på kvalitetsstyringssystemer, internkontroll, personlig hygiene og næringsmiddelhygiene er veldig viktige områder.
Som pølsemaker må du være nøyaktig og ha et bevist forhold til produktivitet og økonomisk lønnsomhet.
Vi hjelper deg å skreddersy utdanningen din slik at den passer enten du tar læretiden i industrien elleri en liten håndverksbedrift!


LOGISTIKKFAGET