Logistikkfaget

En fagoperatør i logistikk skal ha oversikt over bedriftens totale materialflyt, fra innkjøp til levering. Fagoperatøren må ha kunnskaper om bedriftens råvarer, produksjonsteknologi og produkt. En fagoperatør i logistikk skal ha kunnskaper om og ferdigheter i materiallære og intern transport. Du arbeider innen ett av områdene innkjøp, salg og administrasjon, eller lagerhold. 

Passer for deg som er:

Interessert i variert arbeid av både fysisk art og data. Du må være ryddig og nøyaktig, i tillegg må du ha interesse for å kjøre truck.

Logistikk er kunnskapen om effektiv styring med varer og informasjon. Du skal altså sørge for at noe blir flyttet fra A til B på en måte som er best mulig for alle. Logistikkfaget tar deg gjennom sikker og riktig godshåndtering, aktuelle regelverk for godsbefordring, utstyr og metoder for lasting og lossing av gods, kunnskap om fraktedokumenter, lagerstyringssystemer og omløpshastigheter.
For å lykkes innen dette fagområdet lærer du også et og annet om kundebehandling. Videre lærer du å planlegge, gjennomføre og ikke minst dokumentere oppdrag, så du får en forståelse for den totale logistikken i en bedrift. Det siste, og kanskje viktigste i dag, er å kunne bruke digitale hjelpemidler og logistikksystemer.


LOGISTIKKFAGET