Ansatte i KOM

DAGLIG LEDER: BRITT KRISTIANSEN      mobil: 952 07 531    mail: britt@k-o-m.no

NEST LEDER: FRODE ANDERSSON            mobil: 932 46 428   mail: frode@k-o-m.no

FAGKONSULENT: VIBEKE BJØNNES         mobil: 971 00 770    mail: vibeke@k-o-m.no

FAGKONSULENT: CHRISTINA SOLLIE      mobil: 481 84 870    mail: christina@k-o-m.no

 LOGISTIKKFAGET